Emlakfox
Mağazalar | Projeler  
Belediyeler artık vatandaşı mağdur edemeyecek.

 

Uzun yıllar belediyelerin lehine verdiği içtihadından dönen Danıştay 6. Dairesi, Trabzon İdare Mahkemesi'nin, Kelkit'teki bir davayla ilgili kararının bozulmasına karar verdi.

Konuyu mahkemeye taşıyan ve 7 yıldır süren mahkemeden kısıtlamanın kaldırılması yönünde karar çıkartan Avukat Mustafa Çağatay Çağan, Danıştay'ın bu kararının emsal karar olduğunu, mağdur olan vatandaşların bu karara dayanarak dava açabileceğini söyledi.

Belediyeler İmar planlarını yaparken vatandaşların arsalarından yeşil alan, park, Yol olarak ayırdıkları ve kamulaştırdıkları alanlar için para ödemiyorlardı.konuthaberleri.com

Danıştay 6. Dairesi'nin vatandaşlar lehine verdiği karar ile mağdur olan vatandaşlar ellerinden alınan arsalarının ya parasını alacak ya da üzerindeki kısıtlamayı kaldıracaklar. Süreci 2006 yılında yerel mahkemeye taşıyan Avukat Mustafa Çağatay Çağan, emsal karar teşkil edecek kararla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye genelinde aynı durumda bulunan birçok vatandaşın bu kararla ya para alacağını ya da arsaları üzerindeki kısıtlamanın kalkacağını bildirdi.

Avukat Çağan konuyla ilgi şöyle dedi: "Arsası Yol, park veya yeşil alan olarak ayrılan kişi arsasına İmar alıp arsasına İnşaat yapamadığı gibi Belediye de arsayı kamulaştırıp parasını ödemiyordu. Yani elinde tapulu arsası olan vatandaş arsasına ne bir çivi çakabiliyor ne de satabiliyordu. Ne de Belediye parasını verip kamulaştırmıyor ve hak sahibi hiçbir şey yapamıyordu. Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde bu durumda olan ve 1986 yılından beri arsası yeşil alan olarak ayrılmış bir vatandaş vardı. Belediye o tarihten bu yana ne kamulaştırma yapıp parasını Ödemiş ne de yeşil alan olmaktan çıkarıp vatandaşın arsasına İnşaat yapmasına da izin vermemiş. Kelkit Belediyesi'ne müracaat ettik. Vatandaşın avukatı olarak Kelkit Belediyesi'ne müracaat ederek, 'ya bu taşınmazı kamulaştırın ve parasını ödeyin ya da imar planında yeşil alan olmaktan çıkarıp Konut alanına dönüştürün' dedik. Belediye talebimizi reddetti. Bunun üzerine 2006 yılında Belediyeye karşı Trabzon İdare Mahkemesi'nde; yapılan uygulamanın Mülkiyet hakkının özüne aykırı olduğu, tasarruf hakkının ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu, Anayasanın 13. maddesine ve Avrupaİnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtık."

Trabzon İdare Mahkemesi'nin 2007 yılında davayı reddettiğini bildiren Avukat Çağan bunun üzerine Trabzon İdare Mahkemesi kararını temyiz ettiklerini, Danıştay 6. Dairesi'nin de 2010 yılında temyiz istemini reddederek Trabzon İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar verdiğini bildirdi.

Tüm bu kararlar üzerine süreci tekrar mahkemeye taşıdığını bildiren Çağan, şunları söyledi: "Bunun üzerine Danıştay 6. Dairesi'nin işbu onama kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunduk. Bunun üzerine Danıştay 6. Dairesi 2012 yılında karar düzeltme taleplerimizi kabul ederek Trabzon İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verdi. Bu karar üzerine Trabzon İdare Mahkemesi de bozma kararına uyma kararı vererek davanın kabulüne karar verdi."

Danıştay'ın çok uzun yıllardır verdiği içtihadından döndüğünü ve yeni bir içtihat yaptığını bildiren Avukat Çağan, "Verilen bu kararla, belediye meclis kararları ile kabul edilen imar planlarında yeşil alan veya park olarak ayrılan ancak 5 yıldan fazla süredir, kamulaştırılarak plandaki amaca uygun olarak kullanılmayan arsalarla ilgili mağduriyetler giderilecek. İmar planında yeşil alan ya da park alanından çıkarılmayan taşınmazların Mülkiyethakkının süresinin belirsiz bir şekilde kısıtlanmış olması sebebiyle Taşınmaz malikinin belediyeye başvurusu üzerine ya belediye taşınmazı kamulaştırıp bedelini ödeyecek ya da imar planında değişiklik yaparak taşınmazı park veya yeşil alan olmaktan çıkaracak. Bu şekilde her belediyenin imarında yüzlerce Arsa var ve en az 20-30 senedir bu şekilde kısıtlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak:gunebakis.com.tr